Neuspeh

Pozitivne karakteristike: doživljaj voljenosti u partnerstvima, sigurnost u partnerskoj ulozi, hrabrost za ulaženje u nova partnerstva, realna percepcija odnosa.

Ključne reči: sloboda, hrabrost, spontanost, kreativno izražavanje.  Ova cvetna esencija je za lično osnaženje koje osobi pomaže da ukloni blokade i prepreke tako što uspešno razrešava stara emocionalna sećanja.

Ključne teme: vizualizacija, kreativne sposobnosti zamišljanja. Za kreativnu vizualizaciju i inspiraciju, za osobe koji manifestuju svoje snove.

Ključne reči: Imunitet, hrabrost, oslobađa od negativnih misli i otvara srčanu čakru. Ova cvetna esencija snaži imuni sistem osobe tako što iznosi na videlo njene najčistije kvalitete uma i srca.

Ključne reči: akcija, jasnoća svrhe, pojačava volju, protiv prokrastinacije. Ova cvetna esencija daje jasnu svest o životnoj svrsi osobe.

Ključna reč:  Veselost, nada optimizam, nesrećan, tužan, samosažaljiv, pesimističan. Pozitivne karakteristike: inspiracija za druge, nada, sagledavanje dobrog u svemu.

Ključne reči: za snagu i izdrzljivost i razne vrste strahova, noćne more, daje hrabrost za suočavanje sa svim što zivot donosi.

Ova kombinacija cvetnih esencija razvija optimizam i radost za život, sposobnost održavanja unutrašnje ravnoteže kada se susrećemo sa teškoćama.

Din2,500.00

Ova kombinacija cvetnih esencija je za smirenost tokom pretećih i zastrašujućih situacija i događaja, daje sposobnost da se hrabro krećemo dalje u životu uprkos teškoćama.

Din2,500.00