Odgovornost

Ova cvetna esencija je za osobe koje su hronično besne ili pate od potisnutog besa. Cvetna esencija Gospin Trn deluje tako što ublažava defanzivnost i odbrambenost u međuljudskim odnosima.

Cvetna Esencija Žute Kane je odlična za zavisne ličnosti kao i za sve procese zavisnosti. Na primer, kockanje, seks, alkohol, droge, zavisnost od posla ili od partnera itd.

Ključne reči: komunikacija, inuticija, razumevanje, uzemljenje i seksualnost. Ova cvetna esencija je za one koji imaju teškoće da prime informacije ili da ih artikulišu jasno.

Cvetna Esencija Breskva je za brigu za dobrobit drugih, empatiju, zrelost, saosećanje, osetljivost na potrebe drugih, davanje.

Cvetna Esencija Bagrem je za osobe koje ne obraćaju pažnju na druge ljude oko sebe i insistiraju na svom sopstvenom načinu.

Cvetna esencija Brokolija pomaže razvoj osobina odgovornosti, iskrenosti i hrabrosti.  Balansira Arhetip Perfekcioniste.