Smisao života i životno usmerenje

Pozitivne karakteristike: obilje energije koje proizilazi iz balansa između muške i ženske energije u ličnosti, balans između leve i desne strane mozga, ravnoteža, celovitost ličnosti, centriranost.

Ključne teme: vizualizacija, kreativne sposobnosti zamišljanja. Za kreativnu vizualizaciju i inspiraciju, za osobe koji manifestuju svoje snove.

Cvetna Esencija Oleander je za situacije kada smo na životnim raskrsnicama i nismo sigurni kako bi trebao da izgleda naš sledeći korak ili odluka.

Ključne reči: akcija, jasnoća svrhe, pojačava volju, protiv prokrastinacije. Ova cvetna esencija daje jasnu svest o životnoj svrsi osobe.

Ključna reč:  Veselost, nada optimizam, nesrećan, tužan, samosažaljiv, pesimističan. Pozitivne karakteristike: inspiracija za druge, nada, sagledavanje dobrog u svemu.

Cvetna Esencija Kruška razvija smirenost, mir u duši, vraćanje normalnim ritmovima, olakšava bivstvovanje u sadašnjem trenutku.

Ova kombinacija cvetnih esencija razvija optimizam i radost za život, sposobnost održavanja unutrašnje ravnoteže kada se susrećemo sa teškoćama.

Din2,500.00