Otac i očinstvo

Pozitivne karakteristike: obilje energije koje proizilazi iz balansa između muške i ženske energije u ličnosti, balans između leve i desne strane mozga, ravnoteža, celovitost ličnosti, centriranost.

Cvetna Esencija Visibaba je za prevazilaženje situacija koje izgledaju beznadežno i da bi se prevazišla bespomoćnost. Utiče na strah od novog i nepoznatog.

Ključne reči: komunikacija, inuticija, razumevanje, uzemljenje i seksualnost. Ova cvetna esencija je za one koji imaju teškoće da prime informacije ili da ih artikulišu jasno.

Cvetne Esencija Čičoka pomaže osobi da se zauzme za sebe, obnavlja povezanost sa ocem i pomaže oslobađanje od svih starih problema iz odnosa sa ocem.

Ključne reči: oslobadjanje od trauma iz prošlih života, krivice i žaljenja, kao i oslobađanje od predrasuda i borbi za moć u odnosima.

Ključne reči: za snagu i izdrzljivost i razne vrste strahova, noćne more, daje hrabrost za suočavanje sa svim što zivot donosi.

Cvetna esencija Brokolija pomaže razvoj osobina odgovornosti, iskrenosti i hrabrosti.  Balansira Arhetip Perfekcioniste.

Cvetna Esencija Kruška razvija smirenost, mir u duši, vraćanje normalnim ritmovima, olakšava bivstvovanje u sadašnjem trenutku.