Kupus

Ključne reči: akcija, jasnoća svrhe, pojačava volju, protiv prokrastinacije. Ova cvetna esencija daje jasnu svest o životnoj svrsi osobe.

Pojačava volju, posebno volju da se nešto dela tj. volju akcije za postizanje životnih ciljeva bez odlaganja tj. prokrastinacije. Daje osobi snagu strele -  jasno, precizno i snažno zakucanje u cilj. Daje osobi savršenu viziju cilja.