Moć i snaga

Ključne reči: snažna volja, individualnost, samodestruktivnost, zdrave granice, zaštita od svih vrsta negativnim uticaja.

Cvetna Esencija Visibaba je za prevazilaženje situacija koje izgledaju beznadežno i da bi se prevazišla bespomoćnost. Utiče na strah od novog i nepoznatog.

Cvetna Esencija Narcis oslobađa samokritike, podstiče zdravo ispoljavanje skrivenih emocija. Za osobe koje izbegavaju izražavanje ljutnje.

Cvetna Esencija Crveni Mak za sve žene koje se osećaju ranjivo i nemoćno da prevaziđu svoju ranjivost jer daje snagu za transformaciju te ranjivosti.

Cvetne Esencija Čičoka pomaže osobi da se zauzme za sebe, obnavlja povezanost sa ocem i pomaže oslobađanje od svih starih problema iz odnosa sa ocem.

Ključne reči: akcija, jasnoća svrhe, pojačava volju, protiv prokrastinacije. Ova cvetna esencija daje jasnu svest o životnoj svrsi osobe.

Cvetna Esencija Kruška razvija smirenost, mir u duši, vraćanje normalnim ritmovima, olakšava bivstvovanje u sadašnjem trenutku.

Cvetna Esencija Jagoda pogodna je za one koji imaju snažan osećaj krivice, niski doživljaj lične vrednosti, samookrivljavanje i osećaj neodgovornosti.

Ova kombinacija cvetnih esencija je za energetičnost i entuzijastičnost u svim aspektima funkcionisanja. Unapređuje sposobnost da se upotrebi volja za ostvarivanje sopstvenih ciljeva i završavanje projekata.

Din2,500.00