Slez

Pozitivne karakteristike: doživljaj voljenosti u partnerstvima, sigurnost u partnerskoj ulozi, hrabrost za ulaženje u nova partnerstva, realna percepcija odnosa.

Negativne karakteristike: odbacivanje u partnerstvima, očekivanje odbacivanja u budućnosti, odbrambeno ponašanje u partnerstvu, strah od ponovnog povređivanja, paranoja, iskrivljena percepcija odnosa.

Cvetna Esencija crnog Sleza je izuzetno važna (za savremene žene) jer se bavi pitanjima partnerskih odnosa. Pomaže da se sruše barijere koje stoje na putu do srećnih partnerstava i brakova (cela biljna porodica Sleza se bavi partnerskim pitanjima na različite načine). Ova cvetna esencija prekida cikluse odbacivanja u odnosima. Ako je osoba jednom doživela odbacivanje to iskustvo je može navesti da bude preterano osetljiva na svako ponašanje u budućnosti koje se može shvatiti kao odbacivanje. Pri čemu neke osobe odluče da je distanca najbolji način da se u tim situacijama emocionalno zaštite, pa razmišljaju u stilu "Bolje da ja prva ostavim njega nego da budem ostavljena".