Smilje

Ključne reči: sloboda, hrabrost, spontanost, kreativno izražavanje.  Ova cvetna esencija je za lično osnaženje koje osobi pomaže da ukloni blokade i prepreke tako što uspešno razrešava stara emocionalna sećanja.

Ona uklanja negativnost i samo-nametnuta ogranicenja.  Pruža osobi hrabrost, uklanjajući strahove u vezi sopstvene sposobnosti izražavanja. Dobra za depresiju koja omogućava srcu da zasija i rastera depresivne oblake koji su se nadvili nad osobom.

Omogućava suočavanje sa životom i učestvovanje u njemu. Ova cvetna esencija deluje tako što razvija adaptibilnost, pojačava osećanja, brigu o sebi na svim nivoima i jača izdržljivost za ostvarivanje dugotrajnih životnih ciljeva bez zapostavljanja trenutnih fizičkih i emocionalnih potreba.