L.A.T.I.C.E. je akronim koji odražava misiju Udruženja. 

L - lepota,
A - autentičnost,
T -  tolerancija,
I -  inspiracija,
C - celovitost,
E - energija).


Osnovna misija Udruženja je da pomogne ljudima da ostvare celovitost preko razvijanja autentičnosti i tolerancije. Jer jedino je celovita, autentična i tolerantna ličnost zaista lepa i puna kreativne i inspirativne energije.
Glavne aktivnosti Udruženja su promocija floriterapije i edukacija što većeg broja ljudi o mogućnostima (kao i o ograničenjima) floriterapije. U tom smislu u Udruženju se mogu steći znanja o raznim linijama cvetnih esencija, pre svega nam je akcenat na Balkanskom, Kalifornijskom i Australijskom setu cvetnih esencija.
Posebno važna aktivnost Udruženja je dokazivanje lekovitih dejstava posebnog seta cvetnih esencija napravljenih od lekovitih biljaka sa područja Balkana, kao i upoznavanje što većeg broja ljudi sa njihovim lekovitim dejstvima.

Istorijski razvoj floriterapije u Srbiji

Floriterapija je u Srbiju stigla u okrilju homeopatije. Homeopatija je jedna vrsta holističke komplementarne medicine. Nastala je u Nemačkoj u XIX veku i njenim osnivačem se smatra Samuel Haheman.
Zanimljivo je da je homeopatija, kao način lečenja, prvi put navedena 1962 godine u poznatom udžbeniku ”Lečenje biljem” profesora Jovana Tucakova.
Početkom 2000. godine, u Novom Sadu, pod pokroviteljstvom Međunarodnog centra za mir i razvoj, Londonski Internacionalni Koledž za klasičnu homeopatiju (LICH), organizuje prvu školu homeopatije u Srbiji. U okviru Srpskog lekarskog društva 2002.god. biva osnovana Sekcija  za  homeopatiju čiji je cilj legalizacija homeopatije u okviru medicinskih terapijskih disciplina.
Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o lekovima i medicinskim produktima iz 2005. godine homeopatija biva legalizovana u Srbiji.
Pošto je prva škola klasične homeopatije bila organizovana od strane Britanskih homeopata ne čudi što je u Srbiju prvo ušla Britanska linija cvetnih esencija. Dakle mogli bismo reći da je floriterapija u Srbiji prisutna tek zadnjih 15-tak godina, ali opravdano stiče sve veći broj pristalica. Udruženje  praktičara cvetnih esencija "L.A.T.I.C.E. osnovano 2009. godine otišlo korak dalje i donelo u Srbiju tri potpuno nova seta cvetnih esencija - Kalifornijske Cvetne Esencije, Australijske Cvetne Esencije i Dezert Alhemi Cvetne Esencije. Posebno je važno istaži da je u okviru Udruženja "L.A.T.I.C.E. napravljen set cvetnih esencija od autohtonih lekovitih biljaka sa područja Balkana, pod nazivom Balkanske Cvetne Esencije.