Zakažite svoju individualnu konsultaciju sa homeopatom i floriterapeutom  Tatjanom Šešum na telefon 064/11-444-24.

 

BIOGRAFIJA

TATJANA ŠEŠUM  je rođena 8. oktobra 1965. godine u Ćupriji, Srbija. Udata je i majka jednog deteta.

Obrazovanje:

1989
Filozofski Fakultet u Beogradu / Odsek Psihologije
Diplomski rad: "Modeli identifikacije u pozorišnim komadima Sema Šeparda"

1993
Centrar za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu pri Medicinskog Fakultetu
Magistarski rad: "Motivacija za roditeljstvo: - od jednog ka trećem detetu" (psihološko-demografska studija).

1994-1998
Beograd
Edukacija iz bračne i porodične terapije

1995 - 1997
Geštalt Studio - Beograd
Edukacija iz Geštalt terapije.

2001
Albert Ellis Institute - New York
Edukacija za terapeuta iz Racionalno Emotivno Bihejvioralne Terapije.

2004-2008
Londonski Koledž za Klasicnu Homeopatiju
Četvorogodišnje studije klasične homeopatije

2007-2009
Life couching institute - London - England
Dvogodišnja edukacija iz oblasti life couchinga

Radnio iskustvo:

1990-1992
Biblioteka Medicinskog Fakulteta - Beograd
Stručni saradnik

1992–1993
Institut društvenih nauka - Beograd
Pripravnik u Centru za demografska istraživanja
Pripravnik u Centru za istraživanje javnog mnenja

1993-2000
Gradski Centar za socijalni rad - Beograd
(Savetovalište za brak i porodicu)
Bračni i porodični terapeut

-Individualna, bračna, porodična terapija
-Preventivni programi za primarnu prevenciuju poremećaja ponašanja

2000-2008
Privatno savetovalište "Komunikacije" Beograd
Psihoterapeut i homeopata

ISKUSTVO U NEVLADANIM ORGANIZACIJAMA (domaće i strane NVO)

1993-2000
Nevladina organizacija "MOST" - Beograd
Rad na projektima:

 • Učionica dobre volje
 • Mreža nevladinih organizacija u Srbiji

1995-2000
Nevladina organizacija "GRUPA-484" - Beograd

 • Rad na projektu: Psihosocijalna podrška izbeglim licima iz Krajine - radionice sa srednjoškolcima;
 • Psihosocijalna podrška interno raseljenim licima sa Kosova smeštenim u kolektivnim centrima u Beogradu - radionice sa odraslima i decom osnovnoškolskog uzrasta;
 • Radionice na teme: osetljivost za različitosti, partnerstvo, azbuka osećanja za tinejdžere; komunikacija; i komunikacija između polova.

2002
CARE International Australia

 •  Radionice u kooperaciji sa Ursulom Pueringer (Austria), namenjene medicinskim radnicima u 3 grada u Srbiji (Vojvodini) – tema odnos i komunikacija između doktora i pacijenta.

2005
Projekat u ETŠ Beograd…
Ekspert za probleme preranog odustajanja od srednješkolskog obrazovanja

Prevodilačka delatnost:

  • AUTOR POPULARNE KNJIGE IZ PSIHOLOGIJE
  • Psihološki lavirint - Samoizdat
  • Različiti svetovi muškaraca i žena – izdanje Ezoterije
  • Droga – izdanje Zlatousti
  • Pitajte Doktora Vejla – izdanje Verba
  • Žene i njihove majke – izdanje Zlatousti
  • Žene i njihovi očevi – izdanje Zlatousti
  • Empatija i moralni razvoj – izdanje Dereta
  • Psihologija ličnosti – izdanje Dereta
  • Priručnik za odrastanje – izdanje Beli put
  • Heroji – izdanje Beli put
  • Droga – izdanje Beli put

 

Moja lična priča o transformaciji

Zovem se Tatjana Šešum, po osnovnom obrazovanju sam magistar psihologije, po izboru psihoterapeut, homeopata, floriterapeut, prevodilac, pisac, radoznalac...

Odrastala sam bezbrižno u manjem mestu (Ćuprija) na Moravi zbog čega sada ne mogu da zamislim život bez reke. Majka kao medicinski radnik mi je poslužila kao primer kako ne treba shvatati sopstveno zdravlje a otac mi je bio primer kako pravilni životni stav predstavlja preduslov celokupnog zdravlja organizma. Danas sebe smatram holističkim terapeutom koji neprestano istražuje nove načine održavanja i vraćanja holističkog zdravlja u sopstveni život, kao i u živote svojih klijenata.

Moja životna misija je da budem model inspiracije ljudima koji ulaze u moj život. Da sopstvenim primerom učim sve koji sretnem kako treba težiti holističkom zdravlju. Kao i da što većem broju ljudi koji mi se obraćaju za pomoć pružim znanje, veštine i podršku u sopstvenom rastu i razvoju ka većim stepenima celovitosti i ličnog dobrostanja. Ljudi su za mene jako složeni fenomeni koji se sastoje od 4 osnovna elementa od kojih je svaki za sebe opet jedna složena celina (koje su opet u neprestanoj međusobnoj interakciji) a to su: fizičko telo, mentalni, emocionalni i duhovni aspekti duše. Sveukupno zdravlje ili dobrostanje na sva četiri ova nivoa je apsolutni cilj svega što radim kao holistički terapeut u svojoj svakodnevnoj praksi. Ono je istovremeno i neka vrsta "utopije" kojoj stalno težim a retko je dostižem, jer na žalost za sveobuhvatno zdravlje je potreban visok nivo svesnosti osobe kao i puno znanja i truda koji se moraju uložiti u stil života neophodan da podrži tu vrstu zdravlja.

Po mom mišljenju nema kvalitetnog života bez preuzimanja života u svoje ruke. Kada preuzmemo život u svoje ruke postajemo kreatori sopstvene životne stvarnosti. Život je suviše vredan Dar da bi se pasivno prihvatao i proživljavao, iz dana u dan, iz obaveze u obavezu. Njega treba aktivno kreirati u skladu sa svojim pozivom i misijom koju smo dobili u njemu. Naravno uvek nam je najvažniji zadatak da postanemo najbolja moguća verzija sebe, ali pored toga ostaje puno toga što se može zamisliti i ostvariti u sopstvenom životu.

Holizam kao životni stav i životna filozofija je u moj život ušao za studijama homeopatije. Mada sam mnogo ranije počela da shvatam da psihoterapija (bilo koja) kojom sam se do tada isključivo bavila ima jedan redukcionistički pogled na čoveka koji joj onemogućava da bude celovit sistem lečenja. Srećom po mene desio se sudbinski susret između mene i homeopatije koja je postala moja nova životna filozofija, pruživši mi odgovore na sva moja dotadašnja pitanja. Razumevanje homeopatije u stvari podrazumeva odustajanje od materijalističkog pogleda na svet i kada sam to jednom razumela život je istovremeno postao i mnogo lakši i mnogo teži. Mnogo lakši jer me odustajanje od materijalističkog svhatanja života neverovatno oslobađa brojnih potreba koje su u stvari stege našem unutrašnjem biću da se razvija slobodno. To nam takođe pomaže da ne izgubimo životni kompas i zalutamo u brojne životne opcije koje nas na kraju života suočavaju sa pustošem i ispraznošću života. S druge strane tada je život mnogo teži jer u stvari razumemo kako svaka misao, svaka namera, svaka negativna emocija, bilo naša, bilo tuđa, bitno utiče na kako naše tako i tuđe zdravlje. Drugim rečima, težina lične odgovornost je mnogo veća.

Moja radoznalost  i potreba za samorazvojem  i popravljanjem kvaliteta sopstvenog života vodila me je ka daljem istraživanju holističkih metoda pa sam u okviru nje otkrila floriterapiju ili cvetne esencije. Sa sve većom grupom istomišljenika u okviru Udruženja za promociju floriterapije "Balkanske Latice" (L - lepota, A - autentičnost, T - tolerancija, I - inspiracija, C - celovitost, E - energija ) razvijamo liniju Balkanskih cvetnih esencija, prvu liniju cvetnih esencija sa Balkana namenjenu pre svega unapređenju zdravlja nas koji živimo na ovom podneblju i vibriramo slično lekovitim biljkama koje rastu na našem tlu.

Kao što naša narodna mudrost tvrdi da za svaku boljku ima odgovarajuća biljka koja joj je lek, tako smo i mi u Udruženju bili poneseni mišlju da će lekovite biljke sa našeg podneblja biti u mnogo većoj meri lekovitije od lekovitih biljaka sa drugačijih podneblja. Ta filozofija je u osnovi nastanka linije Balkanskih cvetnih esencija koja trenutno broji 54 cvetnih esencija za različite vrste ljudskih problema. Radujem se daljem razvoju i širenju Balkanskog seta cvetnih esencija i verujem da u skoroj budućnosti neće biti ni jednog doma u Srbiji koji neće osetiti divno isceljujuće dejstvo floriterapije.

Gornja priča predstavlja jedan od najčešćih načina na koji pričam o sebi. U njoj je prikazana većina činjenica i podataka koji su uobičajena sadržina profesionalnih biografija ili međusobne razmene informacija prilikom upoznavanja.

Međutim, ovom prilikom sam poželela da vam ispričam jednu drugačiju priču o sebi. Priča koja sledi je  priča o mojoj ličnoj transformaciji. Priča koja sledi je jedna krajnje subjektivna  autobiografska priča. Ali mi je jako važno da razumete dve stvari.

Prva stvar je da ovo nije priča o ljudima i događajima, Ovo je priča o unutrašnjoj transformaciji. Iako je priča lična ona ne govori samo o meni već o moći duha koji se nalazi u svakom od nas.

Druga stvar koju morate razumeti je da ova priča nije o unapređivanju sebe. Problem sa popravljenjem sebe je u tome što u osnovi njega leži samo-kritika a problem sa samo kritikom je u tome što nas ona zatvara u jednom načinu razmišljanja koji je besmislen. Ono što većina ljudi misli da su njihovi problemi nije ništa drugo nego set okolnosti u okviru kojih se osoba nalazi. Drugim rečima ova priča nije o mom unapredjivanju sebe već o potpunoj transformaciji mog načina doživljavanja sebe, drugih i sveta oko sebe. Na kraju krajeva, ako je verovati mnogim drevnim učenjima i mudracima mi smo već savršeni (samo toga nismo svesni) pa šta onda ima da se popravlja ili unapređuje. 

Svako u određenom trenutku u životu doživi nešto što ga baci u depresiju, očaj, beznađe. Moj trenutak beznađa se desio jednog septembarskog popodneva 2002. godine. Čerka mi je ponovo bila bolesna i dok se ona borila sa visokom temperaturom ja sam se borila sa doživljajem besmisla u vezi načina na koji su lekari pokušavali da joj pomognu. Nikako mi nije bilo jasno kako niko sem mene ne razume da ako jedan način rešavanja problema ne daje rezultate ništa se neće promeniti ako nastavimo na isti način da rešavamo dati problem. Da biste me bolje razumeli biću konkretnija. Ako prethodna tri puta 10 injekcija penicilina nisu dovela do trajnog izlečenja zašto bi bilo ko prepisao 10 injekcija penicilina po četvrti put. A sve to u vremenkom periodu od mesec i po dana. To je bio trenutak u kome sam shvatila da se većina ljudi kreće po "životnoj orbiti" zasnovanoj na određenom zapisu koji dobijemo kada dođemo na ovaj svet i iz koje većina ljudi nikada ne izađe. I u tom turobnom trenutku u svom životu sam u potpunosti sagledala svoju sopstvenu "životnu orbitu" i neka od njenih ograničenja i shvatila da to nije život koji želim da vodim. Jednostavno sam "znala" svakim atomom svog bića da to jednostavno ne mogu da prihvatim, zato što je moja "životna orbita" služila ograničavanju iskustva koja su mi bila dostupna. Moja dotadašnja životna orbita me je upućivala na konvencionalnu medicinu po defoltu prethonih iskustava ali ona  nije davala rezultate kada je u pitanju bio zdravstveni problem mog deteta. Trebalo mi je promena višeg reda. Drugim rečima, shvatila sam da je nemoguće da transformišem sebe u već postojećoj orbiti a da ona ostane nepromenjena. Ako sam želela bolje zdravlje, i na kraju krajeva život, za svoje dete i sebe morala sam da preveziđem (transcediram) svoje shvatanje zdravlja kakvo je ono bilo do tada a to je značilo da izađem iz svoje orbite. Ali pitanje koje mi se tada nametnulo je bilo: Kako to izvesti?

Pokazalo se da je, bar u mom slučaju, tačna ona poslovica koja kaže "Kada je učenik spreman učitelj se pojavi sam". Ili ako želim da budem preciznija pojavila mi se čitava škola učitelja. Igrom sinhroniciteta, prijatelj prijateljice me je upoznao sa mojom prvom učiteljicom homeopatije, ona sa sledecom i tako u nizu, učittelj po učitelj, do danas. 

Homeopatije nije samo znanje ona je i umeće. A umeće se ne može "nabubati". Za usvajanje svakog umeća pa i homeopatskog je poteban autentičan učitelj. Autentični učitelji su po mom mišljenju ljudi koji su sami razbili svoje sopstvene ograničavajuće "životne orbite" i koji sopstvenim primerom pokazuju kako se živi u unutrašnjem svetlu. Najlakše ih je prepoznati po doživljaju ličnog zadovoljstva, po nekoj unutrašnjoj lakoći i po dubokom unutrašnjem miru koji zrači iz njih.  Ne mogu da kažem da su svi moji učitelji homeopatije bili autentični učitelji lične transformacije, ali ih je bilo dovoljno da shvatim da razmena između učitelja holističke medicine i učenika nije razmena informacija (ili bar nije SAMO to) već učenje o moći duha u nama samima. Ako pogledamo značenje sanskritske reči koja se najčešće koristi za autentične učitelje - guru - ta reč znaci "onaj koji razgoni tamu" ili "onaj koji donosi svetlost". Moji pravi učitelji holističke medicine su me naučili kako razbiti sopstvenu limitirajuću "životnu orbitu" da bih mogla da se oslobodim svih negativnosti, svih organičavajućih ideja i uverenja šta je moguće u životu a šta nije (isto tako i u bolesti i zdravlju).

Zanimljivo da su se priče mojih učitelja homeopatije jako poklapala sa mišljenjima modernih kvantnih fizičara (koje sam tih dana neutaživo čitala) da kada atom dobije više energije, orbita elektrona se menja i širi i u određenom trenutku kada dobije dovoljno energije počinje da izbacuje elektrone. Ono što sam ja dozivela je da su pravi učitelji izvori energije koji širi učenikovu orbitu do tačke transcedencije, tj. njenog prevazilaženja. Drugim rečima, učitelj nam pokazuje mesto u nama samima gde dolazi do transfromacije koja ima potencijala da bude zaista duboka i trajna.

I više nema povratka nazad.

Ono što me je homeopatija najviše naučila je da je život koji živimo odraz našeg unutrašnjeg stanja duha. Kada se shvati ovaj jednostavan energetski zakon postane jasno da nije moguće poboljšati kvalitet tuđih života ako se ne poboljša kvalitet sopstvenog. Iako sam toliko godina živela u ubeđenju da psihološki unapređujem živote mnogi ljudi sa kojima sam radila kao psihoterapeut shvatila sam da sam živela u zabludi. Tek nakon par godina lične unutrašnje transformacije pod dejstvom brojnih homeopatskih preparata koje sam dobijala od mojih učitelja shvatila sam pravo značenje reči pojmova kao što su humanost i nesebičnost. Iako sam ranije bila ubeđena da nesebičnost znaci davanje, fokusiranje na potrebe drugih, služenje itd., sada sam shvatila da to znači živeti život iz unutrašnjeg autentičnog centra a ne iz centra ličnosti ili kako se to drugačije kaže iz Ega. Kada živimo iz sopstvenog centra i u sopstvenom i u tuđe živote unosimo ljubav, kreativnost, mudrost i doživljaj povezanosti sa drugim ljudima i svim živim bićima koji nas okružuju.

Ono što je meni lično bilo najteže na tom putu unutrašnje transforrmacije je gubitak sigurnog tla pod nogama u vezi ličnog identiteta. Transformacija nikada nije delimična ili samo u onoj meri u kojoj bismo želeli. U jednom trenutku sam imala doživljaj da ne prepoznajem sebe u smislu šta znam o sebi, šta volim a šta ne, oko najobičnijih životnih sitnica. Proces transformacije ogoljuje činjenicu koliko je ličnost bazirana na prethodnom uslovljavanju i navikama. Kada se materijalistička životna paradigma transformiše u energetsku, shvatite koliko je um ograničavajući kao i koja je funkcija tih ograničenja. Da vam pruži doživljaj sigurnosti. Ogromna sloboda da stvarate sopstvenu stvarnost u kojoj je sve moguće, ako ste dovoljno hrabri da verujete u nju, je meni povremeno bila zastršujuća.

Srećom to više nije slučaj. Povremeno pogledam na sebe unazad i zaprepašćeno shvatim kako različito sada vidim, osećam, razmišljam o skoro svemu važnom u životu nego pre 5, 10, 15 godina. I srce mi zaigra kada pomislim koliko ću još evoluirati i koliko ću tek stvari drugačije sagledavati u budućnosti. Jer sada sa radošću prihvatam činjenicu da je u ljudskoj prirodi da se neprestano menja, na bolje ili na gore. Moja životna misija je da se menjam i evoluiram na bolje uz pomoć homeopatije i floriterapije.  Jer ja kao i junak dela Čarlsa Dikinsa Dejvid Koperfld želim da budem heroj u sopstvenom životu. A heroj mogu biti samo ako imam hrabrosti da prihvatim sebe onakvu kakva jesam i da ostanem dosledna na putu lične unutrašnje transformacije. Jer biti heroj sopstvenog života nema nikakve veze sa bilo kakvim aktivnostima, zanimanjem, stilom života ili bogatstvom. Biti heroj sopstvenog života znači živeti život u skladu sa unutrašnjim duhom koji je izraz lične snage i koji nam omogućava ne samo da prevaziđemo sve životne prepreke i probleme već i da prevaziđemo strukturna ograničenja orbite u kojoj smo rođeni. Time se ponovo otkriva vitalitet samog Života zbog koga je život neprocenjivi Dar.

Mislim da su pesnici božanski glasnici koji pomažu svima nama da bolje razumemo sebe i svet oko sebe. Pesnikinja Oraja Planinski Snivač je svojom pesmom "Pozivnica" najbolje opisala sve ono što sam pokušala da vam kažem svojoj ličnom pričom o transformaciji pod uticajem homeopaitije i floriterapije.

"Ne interesuje me kako zarađuješ za život. Želim da znam koje su tvoje boli i da li se usuđuješ da snivaš o ostvarenju svojih najdubljih želja.

Ne interesuje me kolko godina imaš. Želim da znam da li si spreman da sve rizikuješ za ljubav, za svoje snove i za životne avanture.

Ne interesuje me koje planete negativno utiču na tvoj mesec. Želim da znam da li si dotakao dno svoje tuge, da li su te otvorila životna izdajstva ili si se zatvorio i skvrčio od straha od budućeg bola.

Želim da znam da li možeš da prihvatiš bol, moj ili tvoj, ne pokušavajući da ga sakriješ, popraviš ili umanjiš.

Želim da znam da li možeš da podeliš radost, moju ili tvoju , da li možeš da igraš u prirodi i da dozvoliš ekstazi da ispuni vrhove tvojih prstiju a da ne odlučiš da budeš oprezan, realističan i da se prisećaš ograničenja koja su sastavni deo činjenice da si  ljudsko biće.

Ne interesuje me da li su priče koji mi pričaš tačne. Želim da znam da li si u stanju da razočaraš druge da bi bio dosledan samom sebi. da li možeš da podneseš optužbe da si izdao druge a da pri tom ne izdaš samog sebe i sopstvenu dušu.  

Želim da znam da li si u stanju da vidiš Lepotu čak i kada ona nije lepa svakog dana. I da li možes da obogatiš sopstveni život njenim prisustvom.

Želim da znam da li možeš da živiš sa neuspehom, tvojim i mojih i ipak stojiš na ivici jezera i zavijaš na pun mesec.

Ne zanima me da znam gde živiš i koliko novca imaš. Želim da znam da li možes da ustaneš nakon neprospavane noći ispunjene tugom i očajem, ranjen i povređen i da spremiš deci doručak.

Ne interesuje me koga poznaješ i kako si došao tu gde jesi. Želim da znam da li češ stajati u centru vatre sa mnom i nećeš me izdati.

Želim da znam da li možeš da budeš sam sa sobom i da iskreno uživaš u sopstvenom društvu kada nikog drugog ne bude oko tebe."