MEMORIL

Ova kombinacija cvetnih esencija pruža mentalnu jasnoću i koherentnost, uravnoteženo korišćenje intelektualnih  sposobnosti, fokusiranost na željeno i važno, interesovanje za intelektualni rad i učenje.

Pomaže kod zaboravnosti, gubitka fokusa, lako skretanje pažnje sa učenja ili rada, slabe koncentracije, slabog pamćenja, zloupotreba stimulansa, nesposobnost zapamćivanja materijala.

Din2,500.00