Peršun

Ključne reči: Perfekcionizam, promena misaonih obrazaca, sveže perspektive. Ova cvetna esencija je za osobe sa fiksiranim misljenjem, koji se drže svojih uverenja bez preispitivanja istih.

Omogućava osobi da otvori svoj um prema novim načinima misljenja, za sveže stavove u skladu sa tim sta je relevantno u sadašnjoj situaciji, ovde i sada. Pruža umu svežu perspektivu, nove ideje i inspirativno misljenje. Za perfekciste, za one koji sebe forsiraju da žive u skladu sa sopstvenim visokim standardima, koji su samokritični i ne dozvoljuvaju sebi životna zadovoljstva. Samoopraštanje.

Afirmacija: "Život je slavlje i ja otvaram svoje srce za radost."