Narcis

Cvetna Esencija Narcis oslobađa samokritike, podstiče zdravo ispoljavanje skrivenih emocija. Za osobe koje izbegavaju izražavanje ljutnje.

Potpomaže jasnoću misli, oslobađanje obrasaca frustracije i niskog samopoštovanja. Takođe, potpomaže razvoj unutrašnjeg glasa i intuicije.