Lešnik

Ključna reč: sloboda. Sposobnost da se putuje prema sopstvenim novim potencijalima koji se razvijaju. Napuštanje potrebe da se bude kontrolor tj. da se sve kontroliše.

Pretvaranje otpora u upornost. Promoviše sposobnost da se osoba oseća slobodno i da se prepusti toku života.

Ova esencija nas oslobadja od ograničenja koja sprečavaju rast, napredovanje i razvoj potencijala. Pomaže da se pronadje sloboda u pokretima i sponstanost.