Kadifa

Cvetna Esencija Kadifica je protiv skepticizma i agresivnosti. Za razvoj intuicije i ograničenja logičkog uma. Za one osobe koje su fokusirane na fizički svet,

skeptične u vezi sa svime što nema naučni dokaz, nije logički zasnovano. Takođe, za osobe koje su materijalistički, logički, deduktivno orijentisane i koje na sve što prevazilazi iskustva zasnovana na čulima reguju agresivno iz straha od novog i nepoznatog.