Dud

Ključne reči: oslobadjanje od trauma iz prošlih života, krivice i žaljenja, kao i oslobađanje od predrasuda i borbi za moć u odnosima.

Ova cvetna esencija pomaže da se očiste i integrišu događaji iz prošlih života koji utiču na našu trenutnu realnost. Podiže svesnost za negativne misaone sklopove i uverenja koja su nam destruktivna da bismo mogli da ih se oslobodimo. Posebno je od koristi za problematične odnose sa drugima u kojima dolazi do borbe za moć u odnosima, a gde postoji iskustvo prekršenih obećanja, gubljenja poverenja. Unosi mir i harmoniju u grupe ljudi koji su u konfliktu, posebno ako je u prošlosti bilo kulturnih i rasnih predrasuda i dugotrajnih nesporazuma.

Pruža podršku u razrešavanju situacija koje su proizašle iz ratova, religijskih konflikata i porodičnih svadja. Ova esencija nam pomaže da izrazimo intenzivna osećanja na taj način da dovedu do pozitivnih ishoda. Oslobadja osobe od krivice i stida za prošla ponašanja i pomaže u integrisanju bolnih iskustava. Posebno je korisna kod osoba koje su patile i usled toga razvile odbrameno ponašanje i nepoverenja ili bes kao način izbegavanju budućih razočarenja i povreda.

Korisna afirmacija za ovu esenciju glasi: 'Otpuštam bolnu prošlost i sva uverenja povezana sa njom. Otvaram se za pozitivnu budućnost sa otvorenim srcem ispunjenim poverenjem. '.