Crveni Božur

Cvetna Esencija Crveni Božur je za lični rast i razvoj jer iznosi na površinu latentne, skrivene potencijale koje se nalaze u osobi.

Cvetna esencija koja je potrebna savremenom čoveku usled dezorijentisanosti u sistemu vrednosti. Za ljude koji su se suviše okrenuli materijalnom svetu i zaboravili na svoju duhovnost. Za decu sa autizmom, (Asperger sindrom i slični sindromi) hiperaktivnošću i poremećajima pažnje. Ova deca sagledavaju svet kao zastrašujuće mesto u kome se osećaju bez moći i usamljeno.