Ren

Ključne reči: protiv opsesivnih misli, ogorčenost, nedostatak životne slasti, za sve koji su preživeli neku vrstu zlostavljanja ili nasilja.

Ova cvetna esencija je korisna za sve koji su doživeli neku vrstu nasilja i imaju problem da bol tog iskustva ostave iza sebe. Uči osobe da private da je prošlost bila "gorka" i da je vreme da se stvori novi život. Oslobađa tugu, krivicu, negativnost i samokažnjavajuće ponašanje. Omogućava osobama da se oslobode "emocionalnih kofera" i da private svoju ličnu moć.

Iako je u pitanju snažna esencija svoje isceljujuće moći donosi na nežan način čak i kada osobu suočava sa njenom odgovornošću za sopstveni život.  Takođe daje energiju za delanje i manifestaciju sopstvenih ideja i želja. Pomaže u oslobađanju od obsesivnih misaonih obrazaca.