Brokoli

Cvetna esencija Brokolija pomaže razvoj osobina odgovornosti, iskrenosti i hrabrosti.  Balansira Arhetip Perfekcioniste.

Oslobađa od bespomoćnosti koje smo nasledili od naših predaka u porodičnom nesvesnom. Od izuzetne pomoći za žene kojima je još uvek potreban "Tata" da pazi na njih, bude njihov zaštitnik.