Jagoda

Cvetna Esencija Jagoda pogodna je za one koji imaju snažan osećaj krivice, niski doživljaj lične vrednosti, samookrivljavanje i osećaj neodgovornosti.

Neutemeljenost, nesigurnosti u sebe, istoriju emocionalno nasilnih roditelja, poređenje sebe sa drugima tipa „zašto ne mogu da budem kao on ili ona". Za mentalnu preteranu osetljivost i senzibilnost.