Zumbul

Cvetna Esencija Zumbul utiče na uravnoteženje narušenih i destruktivnih odnosa među ljudima.

Cvetna esencija zumbula je odličan izbor i u kombinacijama za ljude koji se osećaju usamljeno, nevoljeno, izolovano, čak i kada su u grupama. U tim situacijama esencija otvara srce za ljubav prema samom sebi i ljubav od drugih. Takođe, vraća volju, energiju i sigurnost posle stresnih situacija kroz koje nespremno prolazimo.