Ruta

Ključne reči: snažna volja, individualnost, samodestruktivnost, zdrave granice, zaštita od svih vrsta negativnim uticaja.

Ova esencija je posebno dobra za osobe koje u odnosima dozvoljavaju drugim ljudima da dominiraju njihovim životima ne zauzimajući se za sebe i svoje potrebe. Takođe za sve one koji ne postavljaju zdrave granice i dozvoljavaju negativnim uticajima da udju u njihov život bez obzira da li je u pitanju uticaj astralne, spiritualne ili psihičke prirode. Na fizičkom nivou je odlična za sve osobe koje su sklone padovima sa ranama i prelomima kostiju, osećaju se energetski ispražnjene i -ili imaju nisku vitalnost.