Đurđevak

Ova cvetna esencija je za osobe koje za nečim žude a to za čim žude iz nekog razloga ne mogu da imaju. Tada se osećaju očajno i nesrećno.

Može biti u pitanju ljubav prema osobi koja nam ljubav ne uzvraća, posao koji želimo a ne možemo ga dobiti itd. Čak možemo žudeti za duhovnom vezom, životnim smislom i povezanošću sa sopstvenom suštinom.

U osnovi žudnje se često nalaze strahovi. Na primer, ako žudimo da budemo finansijski bogati u osnovi je strah od egzistencije. Cvetna esencija Đurđevak pomaže da se odustane od žudnje da bi nove ideje i odnosi mogli da uđu u život osobe. Ova esencija nas uči važnoj lekciji prepuštanja i otpuštanja. Odustajanje od opsesivne vezanosti omogućava prepuštanju nesmetanom toku života.