PROGRAM EDUKACIJE IZ FLORITERAPIJE U UDRUZENJU ZA PROMOCIJU FLORITERAPIJE "BALKANSKE L.A.T.I.C.E" IZ BEOGRADA

Edukacija iz floriterapije u organizaciji Udruženja za promovisanje floriterapije "BALKANSKE L.A.T.I.C.E" iz Beograda je zasnovana na 8 modula, pri cemu svaki modul traje jedan dan vikenda mesečno (dakle 6 sati mesečno puta 8 modula ukupno 48 sati ili 8 meseci). Udruzenje obezbedjuje udžbenike neophodne za rad (4 ukupno), ličnu floriterapiju edukanta tokom trajanja edukacije, jedan izlet u prirodu na kome se uči kako se prave cvetne esencije i povlašćene cene za nabavljanje cvetnih esencija (kako kombinacija tako i kompleta stock bottle).

Edukaciju vodi Tatjana Sesum, magistar psihologije, psihoterapeut, homeopata i floriterapeut sa timom edukatora iz Udruzenja za promociju floriterapije "Balkanske Latice".

I MODUL

Teme u okviru ovog modula su:

1.Istorijski razvoj floriterapije,

 1. Prikaz poznatih setova cvetnih esencija kao što su, Britanska linija cvetnih Esencija, Kalifornijska linije i Australijska linija.
 2. Objasnjenje načina delovanja floriterapije, tzv.energetske paradigme.
 3. Pojašnjavanje odnosa floriterapije i fitoterapije, homeopatije, aromaterapije i drugih srodnih disciplina
 4. Komunikacijeske vestine potrebne za uzimanje slučaja u floriterapiji.

II MODUL

Teme u okviru ovog modula su:

 1. Upoznavanje sa Repertorijumom, njegovom organizacijom i sadrzajem.
 2. Objasnjenje teorije u osnovi repertorijuma - Jungova teorija licnosti
 3. Jungovi arhetipovi.
 4. Vezbanje upotrebe repertorijuma
 5. Papirni slucaj.

III MODUL

Teme u okviru ovog modula su:

 1. Upoznavanje sa radom Karolin Mis i njenim produbljivanjem Jungovog koncepta arhetipova kroz pravljenje svoje licne porodice arhetipova i pronalazenjem oblasti u kojima je svaki od njih aktivan u zivotu pojedinca.
 2. Vezbanje upotrebe Repertorijuma pravljenjem floriterapijske prepiske za sopstvena 2 najdestruktivnija arhetipa.
 3. Vezbanje uzimanje slucaja sa zivim slucajem
 4. 10 zlatnih pravila za uzimanje slucaja
 5. Upoznavanje sa drugim modelima arhetipskog prepisivanja cvetnih esencija

IV MODUL

Teme u okviru ovog modula su:

 1. Produbljivanje razumevanja energetske paradigme kroz upoznavanje sa konceptom čakri i njihovih psiholoskih tema kao i oblasti tela na koja deluju.
 2. Vezbanje upotrebe Repertorijuma pravljenjem floriterapijske prepiske za one čakre koje su nam disfunkcionalne.
 3. Parametri prepoznavanja različitih načina delovanja esencija.
 4. Važne praktične teme tipa: motivacija klijenta, edukacija klijenta, toneri tj. pojačivači kombinacija, koliko cvetnih esencija u kombinaciju i zasto itd
 5. Pojaćavanje delovanja esencija putem pozitivnih afirmacija.

V MODUL

Teme u okviru ovog modula su:

 1. Psihosomatika po Lujzi Hej i njeno povezivanje sa fizickih tegobama za koje nam se obraćaju klijenti.
 2. Produbljivanje razumevanja psihosomatike kroz prikaz slucaja iz prethodnih generacija studenata.
 3. Pravila za Menadzment slučaja u floriterapiji
 4. Kontrola papirnog slucaja
 5. Konkretna prepiska za razne fizicke probleme

 VI MODUL

Teme u okviru ovog modula su:

 1. "12 uvida ili prozora u svet biljaka" - Dublje razumevanje isceljujucih dejstava biljaka kroz upoznavanje nacina dolazenja do Materia Medike.
 2. Načini primene esencija na koži.
 3. Floriterapija za konkretne probleme: prestajanje pusenja, problemi ucenja i ponasanje, za menopauzu, bebe i mame, itd.

VII MODUL

Teme u okviru ovog modula su:

 1. Upoznavanje sa konceptom Patise Kaminski "Mape duše" kao i sa mogućnostima duboke lične transformacije osoba putem floriterapije kroz duboki, visemesečni floriterapijski rad.
 2. Principi pravljenja kombinacija cvetnih esencija tipa Rescju Remedija, Yes, itd.
 3. Floriterapija za konkretne probleme: prestajanje pusenja, problemi ucenja i ponasanje, za menopauzu, bebe i mame, drugi deo.

 VIII MODUL

Teme u okviru ovog modula su:

 1. Upoznavanje sa konceptom rada sa teškim klijentima u floriterapiji
 2. Upoznavanje sa etičkim kodeksom u floriterapiji
 3. Supervizija edukanata u njihovim floriterapijskim slučajevima