Čuvarkuća

Cvetna Esencija Čuvarkuća za žene, za pitanja trudnoće, radjanja... Pomaže ženama kada su u pitanju teme plodnosti i kreativnosti u njihovim životima.

Da bi se imala sposobnost da se začne ili nešto konceptualizuje fizički, intelektualno, duhovno ili emocionalno osoba mora da veruje u proces gestacije i razmnožavanja.