Krompir

Cvetna Esencija Krompir potpomaže preispitivanje sistema vrednosti, predrasuda i njihovo zamenjivanje.

Pročišćenjem psihe esencija utiče na centriranje osobe, olakšani fokus i bolji uvid. Oslobađa opterećenost iskustvima iz prošlosti koja su zadržana u telu i razvija osećaj ljubavi prema sebi i samoprihvatanje.