Isusova-kruna

Ova cvetna esencija pomaže da se razume najdublje značenje lične patnje koje osobi omogućuje da otkrije i prihvati sopstvene načine služenja svetu.

Deluje tako što daje snagu za uzdizanje iznad svih teškoća i patnje a krajni cilj uzdizanja je dosezanje lične spoznaje. Dejstvo ove cvetne esencije omogućuje osobi da se spusti do najdubljih delova sopstvene duše u kojima se nalazi bezuslovna ljubav i saosećanje. Drugim rečima ova cvetna esencija razvija saosećajnost i opraštanje koje nastaju kao posledica oslobađanja od samoosuđivanja. 

Kada postoji doživljaj razapetosti na krstu života ova cvetna esencija vraća doživljaj punoće života, životne strasti, otvorenosti za životne mogućnosti i šanse.

Pozitivno deluje na nesanicu izazvanu nemirnim snovima i razvija mirne prirodne ritmove spavanja.