Mišjakinja

Pozitivne karakteristike: upornost, izdržljivost, samopouzdanje, vera u sebe, borba za ravnopravnost, pozitivizam.

Negativne karakteristike: sumnja u sebe, lako odustajanje, obeshrabrenost, doživljaj inferiornosti, očajavanje, doživljaj da je predmet nepravde, nejednakost, pesimizam, negativizam.

Mišjakinja kao cvetna esencija pomaže da se prevaziđe sumnja u sebe, doživljaj inferiornosti i uloga žrtve tako što razvija samopouzdanje, upornost i izdržljivost u svim situacijama. Pored ovih kvaliteta takođe pomaže da se zadrži hrabrost u teškim životnim situacijama kada postoji sklonost da se očajava, razmišlja da se odustane od onoga što se radi (ili se već odustalo) i kada se sumnja u samog sebe i svoje sposobnosti. Oslobađa od zaglavljenosti u sopstvenoj negativnosti. Posebno je od koristi kada je osoba izložena oštroj kritici (povremeno ili stalno) ili mobingu na poslu.