ON LINE EDUKACIJA IZ FLORITERAPIJE

Ova jedinstvena edukacija na srpskom jeziku pruža polaznicima potpuno razumevanje floriterapije kao jedne vrste holističkog, homeopatskog sistema lečenja. Cilje edukacije je osposobljavanje polaznika za primenu lekovitih Balkanskih cvetnih esencija za čitav niz fizičkih i mentalnih problema i tegoba. N   akon završetka edukacije polaznici koji uspešno završe zadatke i polože finalni ispit dobijaju Sertifikat Udruženja za promociju floriterapije "Balkanske L.A.T.I.C.E".  
Edukacija se sastoji od 10 lekcija (pogledati tabelu u nastavku) čiji će sadržaj polaznici dobijati u okviru određenog vremenskog okvira (Brzinu prelaženja lekcija diktira sam polaznik. Međutim, najduži period koji je dozvoljen je jedna lekcija u toku tri meseca.) Nakon završetka svih 10 lekcija polaže se ispit čiji uspešan prolaz polaznicima omogućava dobijanje sertifikata. Takođe će biti omogućene i supervizije samostalnih radova polaznika on line škole foriterapije.


Kome je ova edukacija namenjena


1. Svima vama koji ste van Beograda i mnogo više bi vam odgovaralo da edukaciju završite u komforu sopstvenog doma, a pri tom ste zainteresovani za:
•       lečenje sebe i svojih bliskih na zdrav i potpunu prirodan način
•       pomaganje drugima uz pomoć komplementarne medicine
•       omogućavanje dodatnog izvora prihoda svojoj porodici paralelno sa  obavezama majke i supruge
•        pronalaženje nove kreativnije i isplativije profesije, itd.
Nemojte propustiti ovu jedinstvenu priliku za lični rast i razvoj kao i za obezbeđivanje sebi i svojoj porodici dodatnog izvora prihoda


Obavezna literatura


Sledeće knjige su uključene u cenu edukacije i predstavljaju obaveznu literaturu.Sem ove obavezne literature postoje brojne druge knjige iz oblasti floriterapije koje će biti preporučene, kao i  video klipovi koji će biti prikazivani u toku trajanja edukacije iz floriterapije.


1. Repertorijum cvetnih esencija,  2. Materia Medika Balkanskih cvetnih esencija,  3. Skripta iz floriterapije sa uspešnim slučajevima iz prakse i gotovim kombinacijama za razne probleme i životne situacije.


U cenu edukacije je takodje uključeno 10 kombinacija korisničkih bočica po izboru osobe.


Lekcija 1: Uvod u Floriterapiju

Ova lekcija pruža razumevanje floriterapije i njenog razlikovanja od drugih srodnih disciplina. Takođe prikazuje istoriju razvitka floriterapije, preko Dr Baha do sadašnjih raznih cvetnih esencija koje danas postoje na svetu, sa akcentom na kalifornijske i a
stralijske cvetne esencije.
 
Lekcija 2: Filozofija i Teorija u osnovi floriterapije

U ovoj lekciji će se govoriti o teoriji u osnovi floriterapije, kao i o oblasti holističke medicine. Takođe će se polaznici upoznati sa Repertorijumom  kao glavnim dijagnostičkim sredstvom u određivanju konkretne kombinacije cvetnih esencija.

Lekcija 3: Cvetne esencije i njihovo dejstvo (A-L)

U ovoj lekciji ćete naučiti koje cvetne esencije postoje od slova A do slova L, kao i za šta se koriste tj. za koje probleme su indikovane.
 
Lekcija 4: Cvetne esencije i njihovo dejstvo (M-R)

U ovoj lekciji ćete naučiti koje cvetne esencije postoje od slova M do slova R, kao i za šta se koriste tj. za koje probleme su indikovane.  

Lekcija 4: Cvetne esencije i njihovo dejstvo (R-Š)

U ovoj lekciji ćete naučiti koje cvetne esencije postoje od slova R do slova Z, kao i za šta se koriste tj. za koje probleme su indikovane.

Lekcija 5: Tretman depresije sa Cvetnim Esencijama

U ovoj lekciji se objašnjava kako se mogu koristiti cvetne esencije za depresiju i njene prateće probleme kao što su nesanica, apatija, povlačenje iz socijalnih situacija, nedostatk apetiti itd.

Lekcija 6: Tretman stresa i anksioznosti sa Cvetnim Esencijama

U ovoj lekciji se objašnjava kako se mogu koristiti cvetne esencije za probleme anksioznosti, fobija, paničnih poremećaja, stresa i njenihove prateće probleme.

Lekcija 7: Korišćenje Cvetnih Esencija za promenu okolnosti

Ponekad je promena ne samo teška nego i zastrašujuća. U ovoj lekciji se uče sugestije kako se mogu koristiti cvetne esencije za ostvarenje značajnih promena u životu osobe.

Lekcija 8: Korišćenje Cvetnih esencija za dodatne teme i probleme

U ovoj lekciji se uči dejstvo cvetnih esencija na druge životne teme i probleme, kao i brojne razvojne faze i etape u životu kao što su rodjenje, rekonvalescencija, menopauza, probleme sa učenjem, seksualne disfunkcije itd.
 
Lekcija 9: Pravljenje i dokazivanje novih cvetnih esencija

U ovoj lekciji ćete naučiti kako se prave i dokazuju nove cvetne esencije. Floriterapija je vrlo plodna oblast što se tiče istraživanja i širom sveta se dokazuju brojne nove cvetne esencije za sve teže zdravstvene probleme ljudi.

Lekcija 10: Rezultati i studije slučajeva

Ova lekicja je neka vrsta povezivanje svega naučenog u jednu celinu, preko prikaza raznih istraživanja u kojima su naučno dokazivana lekovita dejstva cvetnih esencija, kao i njihova uspešna primena u različitim situacijama kroz brojne studije slučajeva.
 
ZAVRŠNI ISPIT

Kada se završe svih 10 lekcija polaznici su spremni za završni ispit koji se sastoji od 50 pitanja koji pokrivaju celokupnu materiju kursa. i koji će biti vremenski ograničen. Obratite pažnju da je 60% tačnih odgovora neophodno za prolaznost, dok će 80% tačnih odgovora biti označeno kao prolaz sa isticanjem i u diplomi će pisati:"izuzetno uspešno usvojila znanje iz oblasti floriterapije". Polaznici koji ne prođu test iz prvog pokušaja mogu ponovo polagati test uz doplatu.